หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์ การสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์ การสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-08-09 12:53:57


ประชาสัมพันธ์ การสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
เปิดลงทะเบียนจำนวนจำกัด รอบละ 40 ท่านเท่านั้น
รอบการสอบ มีดังนี้


วันที่ 3 ตุลาคม 2566
- รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.


วันที่ 10 ตุลาคม 2566
- รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.


วันที่ 17 ตุลาคม 2566
- รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.


สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102) ชั้น 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
อัตราค่าธรรมเนียม
การสอบ ครั้งแรก ฟรี ❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย


การสอบครั้งต่อไป มีค่าธรรมเนียมสอบ ครั้งละ 200 บาท
▶️▶️เงื่อนไขการลงทะเบียนสอบ◀️◀️
1️⃣ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้ท่านละ 1 รอบ เท่านั้น
2️⃣ จำกัดการลงทะเบียนรอบละ 40 ท่าน
3️⃣ นักศึกษาลงทะเบียนแล้วไม่สามารถ "ยกเลิก" หรือ "เปลี่ยนแปลง" รอบการสอบได้
สำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าสอบภาษาอังกฤษได้ที่

https://forms.gle/gtZeVmZuYaMidejq7


ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2566