หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวันเรียนและจัดสถานศึกษาเข้ารับการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน เพื่อการจัดสรรจำนวนนักศึกษาวิชาทหารให้เข้ารับการฝึกได้อย่างเหมาะสม
นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวันเรียนและจัดสถานศึกษาเข้ารับการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน เพื่อการจัดสรรจำนวนนักศึกษาวิชาทหารให้เข้ารับการฝึกได้อย่างเหมาะสม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 13:19:48

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.30 น. นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวันเรียนและจัดสถานศึกษาเข้ารับการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน  เพื่อการจัดสรรจำนวนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรสนับสนุน และให้สามารถได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร