หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:40:06

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางสาว พัชรา  แสงนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม  นางสาวจุฑารัตน์ จันต่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมี นายสมนึก ครามเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็น ประธานในพิธี  ณ วัดจุฬามณีต.บางช้าง อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม