หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ vdo conference โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากรจากหน่วยงานภายในร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ​จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ vdo conference โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากรจากหน่วยงานภายในร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ​จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-01-10 15:20:29

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ vdo conference ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม