หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย จับมือพร้อมเดินหน้าร่วมบรูณาการ "โครงการสวนสุนันทาบริการสุขภาพเพื่อท้องถิ่น" ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
"สวนสุนันทา" วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย จับมือพร้อมเดินหน้าร่วมบรูณาการ "โครงการสวนสุนันทาบริการสุขภาพเพื่อท้องถิ่น" ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-09-21 15:44:51