หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 17:11:51

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

          วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนักศึกษาได้กลับมาเรียนในห้องเรียน หรือ On-Site ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกยุค new normal พร้อมมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ด้วยความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นที่หอพักนักศึกษา,ศูนย์การศึกษาฯ เป็นไปอย่างคึกคัก นักศึกษาที่มารอเรียนวิชาปฏิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย สบายใจ และสามารถใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้อย่างมีความสุข

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์