หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 และรักษาระยะห่าง ระหว่าง 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565
หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 และรักษาระยะห่าง ระหว่าง 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 17:03:37

หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 และรักษาระยะห่าง ระหว่าง 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565

     ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565 โดยส่วนหนึ่งมีผู้ปกครองเดินทางมาส่งจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ก่อนเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าหอพักต้องผ่านการลงทะเบียนจองวันเข้าหอพักล่วงหน้า เพื่อจัดระเบียบและจำกัดจำนวนนักศึกษาเข้าหอพัก เป็นหนึ่งในมาตรการของมหาวิทยาลัยในการลดความแออัดของการจราจร และลดความหนาแน่นของจำนวนผู้คนในบริเวณหอพัก นอกจากนี้ยังมีการจัดจุดคัดกรองก่อนเข้าหอพักนักศึกษา เพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย พร้อมบริการเจลล้างมือให้กับทุกคน
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่จากส่วนงานหอพักนักศึกษา และบุคลากรศูนย์ฯ และนักศึกษาช่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการต้อนรับนักศึกษา พร้อมทั้งมีโอกาสได้ทักทายและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานในครั้งนี้

ภาพ/วุฒิไกร ประวัติพงษ์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์