หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 17:01:59

วันที่ 7 กรกฎาคม  2565 ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ประจำ ปีการศึกษา 2565  ณ  หอประชุมเบญจศิลาดล ( 500 ที่นั่ง ) โดยก่อนเริ่มพิธีนักศึกษารับชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย จากนั้น รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานร่วมให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำข้อมูลทางด้านวิชาการ เกณฑ์ ข้อกำหนด ประกาศ ของมหาวิทยาลัย คณะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

ภาพ/วุฒิไกร ประวัติพงษ์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์