หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกุหลาบบูชา สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า”โดยความร่วมมือวัดจุฬามณีและชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกุหลาบบูชา สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า”โดยความร่วมมือวัดจุฬามณีและชุมชนท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 16:57:52

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกุหลาบบูชา สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า”โดยความร่วมมือวัดจุฬามณีและชุมชนท้องถิ่น

      วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้กุหลาบบูชา จากวัดจุฬามณี เนื่องในพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ และพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ สมโภช 121 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฐ) เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
       ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า  จุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว มาจากการที่วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภออัมพวา ที่ประชาชนต่างหลั่งไหลมาเคารพกราบไหว้ขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” ซึ่งในปัจจุบันจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา นำดอกกุหลาบมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมากอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งหลังจากที่ประชาชนมากราบไหว้ วัดจะมีวิธีการจัดการของเหลือใช้จากการบูชา ได้อย่างไร
ให้ลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นภาควิชาการในพื้นที่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือวัดและชุมชน จึงได้เกิดโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกุหลาบบูชา” โดยความร่วมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวัดจุฬามณี และชุมชนท้องถิ่น
       ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากกุหลาบบูชาให้พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฐ) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้รับทราบ โดยได้ความสนใจเป็นอย่างมาก โครงการนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยเหลือวัดและชุมชนในการพัฒนาสิ่งเหลือใช้จากกุหลาบบูชาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์และการขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

เนื้อหา/ข่าว ศรัญญา หนูนาค
อภิญญา มุกดาธนพงศ์