หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 18:33:49

ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย บุคลากรศูนย์ฯ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

        ( ๒๖ พ.ค.๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย นางสาวภาวินี อินทรเดช บุคลากรศูนย์ฯ ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการหอพักหอพักนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  โอกาสนี้ หน่วยงานหัวหน้าคณะทำงานด้านต่างๆได้จัดเตรียมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์