หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:55:27

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา"  ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน   "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"  


                   (9 พ.ค.65) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงาน   "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"   โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  และนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  หัวหัวหน้าส่วนราชการ   เพื่อร่วมปรึกษาหารือและดำเนินงานตามอำนาจที่กำหนดไว้  เเละเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


                                                                                                                                                                                                        ภาพ/สถิระ  นกอินทรีย์
                                                                                                                                                                                                        ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา