หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ บริเวณจุดตัด ทล.๓๕ ถนนสาย สค.๒๐๕๕ แยก ทล.๓๕-เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ บริเวณจุดตัด ทล.๓๕ ถนนสาย สค.๒๐๕๕ แยก ทล.๓๕-เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:21:27

หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ บริเวณจุดตัด ทล.๓๕ ถนนสาย สค.๒๐๕๕ แยก ทล.๓๕-เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม

               (5 พ.ค.65) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นายเอกชน    น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ บริเวณจุดตัด ทล.๓๕ ถนนสาย สค.๒๐๕๕ แยก ทล.๓๕-เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม    ซึ่งจัดขึ้นโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ขอบเขตการศึกษา ณ หอประชุมวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                     รายงานโดย/ชญาณิศา  วรรณา