หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-02 10:48:44

(27 พ.ย.61) เวลา 13.30 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารศูนย์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2562  รอบ 2 เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561) และเรื่องเสนอพิจารณา  ดังนี้ 1. การพิจารณาชื่ออาคารและชื่อห้องประชุม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2.ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องบัญชีกำหนดอัตราการเก็บรายได้จากการใช้พื้นที่หรือประโยชน์จากทรัพย์สินของอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลแก่บุคลากร  ในปีงบ 2561       ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี อาคาร 32  ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


                                                                                                                    ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ