หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสร้างความรู้เรื่องสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อบต.บางนางลี่
โครงการสร้างความรู้เรื่องสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อบต.บางนางลี่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-20 13:34:38

(11 ธ.ค.61)  เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ พ.จ.อ.นิทัศน์ รอดคล้าย ปลัดอบต.บางนางลี่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.บางนางลี่  จัด“โครงการสร้างความรู้เรื่องสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมี อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ บรรยายให้ความรู้  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย  โดยให้บริการคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดมวลกระดูก ประเมินภาวะโภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน   ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ชุมชนบางนางลี่  
ภาพ / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ / นายกฤษณ์   แก้วหานาม

ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ