หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบ้านบางกระบือ หมู่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน พ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบ้านบางกระบือ หมู่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน พ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-25 10:48:09

                  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบ้านบางกระบือ หมู่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10


                                                                                 ภาพ/รุ่งทิวา   บุญศรี/ชัยวัฒน์ทูคำมี

                                                                ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์