หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการประเมินผลศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยสำนักปลัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการประเมินผลศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยสำนักปลัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 09:47:04

             (29 พ.ย.64)  นางสาวศรัญญา หนูนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วย นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมการประเมินผลศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชี้แจงแนวทางในการส่งรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับตำบล (TSI) และระดับสถาบันการศึกษา (USI) พร้อมวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาจังหวัด ให้หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. 72 แห่ง ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ผ่านระบบประชุม Zoom