หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมบุคลากร เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมบุคลากร เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 10:09:08

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สวนสุนันทาประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย การประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook live