หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง พร้อมทีมบุคลากร เข้ารับฟังคำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องเทคนิคการใช้เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือรักษาระดับของออกซิเจน ที่ละลายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง พร้อมทีมบุคลากร เข้ารับฟังคำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องเทคนิคการใช้เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือรักษาระดับของออกซิเจน ที่ละลายใน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 11:06:17

สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง   พร้อมทีมบุคลากร เข้ารับฟังคำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์  เรื่องเทคนิคการใช้เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือรักษาระดับของออกซิเจน ที่ละลายในน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ช่วยให้มีปริมาณของอ๊อกซินเจนมากขึ้น เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ำที่เพราะเลี้ยง  จากวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

                 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศรัญญา หนูนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคนสวน เข้ารับฟังคำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องเทคนิคการใช้เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือรักษาระดับของออกซิเจน ที่ละลายในน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ช่วยให้มีปริมาณของออกซิเจนมากขึ้น เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นผู้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องเทคนิคการใช้เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ ภายในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “สวนสุนันทา” ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อรองรับงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AC) จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                 ภาพข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์