หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง เข้าพบ ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทา เพื่อรับฟังการแนะนำเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บธ.บ.สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ ปริญญาโท
นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง เข้าพบ ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ทา เพื่อรับฟังการแนะนำเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บธ.บ.สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ ปริญญาโท

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 11:16:41

                            วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายสำรวย กลิ่นอภัย นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับฟังการแนะนำเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บธ.บ.สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ ปริญญาโท M.M.สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ และปริญญาเอก ph.D สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลในหน่วยงานตำบลสวนหลวง หรือหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพกับหลักสูตรที่แตกต่าง 

                                                                                                                                                                                                 ภาพข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์