หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อระบบจับคู่นวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจับคู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อระบบจับคู่นวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจับคู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 11:19:41

                          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อระบบจับคู่นวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจับคู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อระดมความคิดต่อระบบดังกล่าวที่คณะนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพในราชการ (สปส.) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีความสำคัญของการจับคู่และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สามารถค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมจากระบบ และสามมารถนำไปเชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ทันที

                                                                                                                                                                                                 ภาพข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์