หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานประชาสัมพันธ์ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสาร ที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 สร้างการรับรู้ในการสื่อสาร
งานประชาสัมพันธ์ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสาร ที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 สร้างการรับรู้ในการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 11:27:25

                                (25 พ.ย.64)  เวลา 09.00 น. นางสาวชญาณิศา   วรรณา   นักประชาสัมพันธ์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายสถิระ   นกอินทรีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1  สร้างการรับรู้ในการสื่อสาร  โดยมีนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมหารือบริหารจัดการประเด็นในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน เชื่อมโยงกับเรื่องสื่อที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 11 เรื่อง ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในรูปแบบการประชุมจิบ น้ำชากาแฟ

                            ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงภารกิจการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีแก่ประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ (1) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565 (2) การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19 (3) ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก (4) ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ new normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว (5) การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว (6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และ (7) การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ นอกจากนี้ยังมีเรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1)Tech and innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี (2)HealthCare สาธารณสุขไทยในระดับโลก (3)Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ และ (4)Thai Culture...Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

                         จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางประเด็นการสื่อสารสำคัญในจังหวัดสมุทรสงครามที่สอดคล้องกับเรื่องการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์นักประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ขึ้น เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและมั่นคงของประเทศต่อไป

                                                                                                                                                 ขอบคุณภาพข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม