หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมรฦก ถึงพ่อร.๙” ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
การประชุมจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมรฦก ถึงพ่อร.๙” ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 11:30:42


การประชุมจัดกิจกรรม วัฒนธรรมรฦก ถึงพ่อร.๙

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

(23 พ.ย.64) เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบหมายให้นางสาวศรัญญา  หนูนาค   รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการการประชุมจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมรฦก ถึงพ่อร.๙”  ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม  โดยได้ร่วมหารือการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อให้เห็นถึงรากฐานของประวัติศาสตร์และที่มีความเจริญมาถึงประเทศไทยปัจจุบันผูกเรื่องราวด้วยการใช้วิทยากรในยุคสมัยต่างๆ เข้ากับพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย และมรดกภูมิปัญญา มีการเปิดตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยในส่วนของ สำนักงานวัฒนธรรมตจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

                                                                                                                                                ภาพ/ศรัญญา   หนูนาค

                                                                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา