หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงาน "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม VDO Call Group บน LINE
หัวหน้าสำนักงาน "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม VDO Call Group บน LINE

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-13 13:41:16

                (19 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Googlemeet เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนางยุพิน ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู พร้อมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ,คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย,คณะทำงานการกำจัดตะกอนที่ตกค้างสะสมในคลอง,คณะทำงานด้านการจำกัดผักตบชวา,คณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งน้ำเสีย,คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และคณะทำงานด้านติดตามและประเมินผล

เรียบเรียงข่าว/ชญาณิศา วรรณา