หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-13 11:55:16

               วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนางสาวพัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม