หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
การประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-18 13:30:21

                    (15 พ.ย. 64)  เวลา 10.00 น.  นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคลากร  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วม การประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)กลุ่มบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet  โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   เป็นประธานการประชุม