หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-18 15:46:44

                     วันนี้(10 พ.ย.64) ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม    เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วน ราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมภายใต้โครงการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีทั้งพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการ


แหล่งข่าว ภาพ/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม