หน้าหลัก > ข่าว > > หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ตรวจเช็คข้อมูลการฉีดวัคซีนแก่ผู้รับเหมา บจก.พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั้น เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารและห้อง One Stop Service ภายในศูนย์การศึกษา
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ตรวจเช็คข้อมูลการฉีดวัคซีนแก่ผู้รับเหมา บจก.พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั้น เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารและห้อง One Stop Service ภายในศูนย์การศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 10:03:49

( 9 พฤศจิกายน 2564)  เวลา 09.00 น.  นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตรวจเช็คข้อมูลการฉีดวัคซีนแก่ผู้รับเหมา บจก.พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ คอนสตรัคชั้น  เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารและห้อง One Stop Service  และเพื่อความปลอดภัยแต่บุคลากร ภายในศูนย์การศึกษา    

 

                                                                        ภาพ/นางสุพรรณราย สงวนไทร

                                                            ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา