หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร.2
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเงินทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร.2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 10:03:21

                (9 พฤศจิกายน 2564)  เวลา 10.30  น.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเงินทูลเกล้าฯ  ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร.2   จำนวน 80,000.00 (แปดหมื่นบาทถ้วน)  ให้แก่ เสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

                                                                                                ภาพ/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

                                                                                                 ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา