หน้าหลัก > ข่าว > > รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ศูนย์ฯลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการจัดจำหน่ายขนมจีนน้ำยาสี่ภาค แก่อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ศูนย์ฯลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการจัดจำหน่ายขนมจีนน้ำยาสี่ภาค แก่อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 10:02:48

                    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายธุรกิจศูนย์ฯ นำโดย นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ศูนย์ฯลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าวัสดุเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการจัดจำหน่ายขนมจีนน้ำยาสี่ภาค แก่อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดหารายได้ และยังเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อให้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่หลากหลาย สะอาด อร่อย ถูกหลักโภชนาการ


                                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว  อภิญญา มุกดาธนพงศ์