หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดไผ่ล้อม (พระ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดไผ่ล้อม (พระ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 10:01:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ 1,880,396 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุง ศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว/ภาพ
คลิิ๊กอ่านข่าว >>> ข่าว