หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > @ ยกระดับ…... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/451521/
@ ยกระดับ…... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/451521/

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-23 15:43:55


@ ยกระดับ…. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผอ.ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ขับเคลื่อนพัฒนากระบวนการผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/451521/