หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมถ่ายทอดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัด : 2.6.1 เงินรายได้จากบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจาร์ประจำ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
การประชุมถ่ายทอดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัด : 2.6.1 เงินรายได้จากบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจาร์ประจำ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 09:53:05

                     (1 พ.ย.64)  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯและนายจิรายุส  พูลสวัสดิ์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ  เข้าร่วม การประชุมถ่ายทอดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัด : 2.6.1 เงินรายได้จากบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจาร์ประจำ  ผ่านระบบออนไลน์ Google meet  โดยมีอาจารย์ดวงพร  แสงทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม

                                                                                                            รายงานโดย/ชญาณิศา  วรรณา