หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR CODE โดยระบบ POLICE 4.0 การควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR CODE โดยระบบ POLICE 4.0 การควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:51:35

ฝ่ายอาคารและสถานที่  “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR CODE โดยระบบ POLICE 4.0 การควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้ติดราชการ

               วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสุพรรณราย   สงวนไทร  ฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ดต.ธานี สำลี (หัวหน้าสายตรวจบางแก้ว) สภ.เมืองสมุทรสงคราม  ได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ ดูแลสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในศูนย์การศึกษาฯ

            สามารถลดภาระงานของผู้ปฏิบัติได้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น และนำไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่แล้วในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในสี่หัวข้อหลัก ประกอบด้วยการทำแผนการตั้งจุดตรวจ โดยใช้ระบบการจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจ การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR CODE โดยระบบ POLICE 4.0 การควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจ โดยระบบ POLICE 4.0 และโครงการฝากบ้านกับตำรวจด้วยระบบ ONLINE โดยระบบ POLICE 4.0

         ด้าน ผู้อำนวยการฯ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR CODE โดยระบบ POLICE 4.0 การควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้ติดราชการ

 

 

 ภาพ/สุพรรณราย  สงวนไทร

ข่าว/ชญาณิศา วรรณา