หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 10:56:46

                 วันนี้(28 ต.ค.64) ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศากลางจังหวัดฯ  โดยมีนายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ   พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะละ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง เข้าร่วมประชุม ส่วนหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์

               ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบต.บ้านปรก และ อบต.บางคนที

               จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้แจ้งที่ประชุมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนธันวาคม 2564 และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม   ต่อด้วยมอบหมายข้อราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสถานการณ์การแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยลดลงเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวด พร้อมมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ประสานสถานประกอบการที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เรื่องการขอรับการฉีดวัคซีนของพนักงาน เนื่องจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้รัฐบาลประกาศเปิดการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจังหวัดสมุทรสงคราม จะไม่ได้เป็นจังหวัดนำร่องแต่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม