หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 11:01:32

 วันนี้(27 ต.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มอบหมายให้นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    เข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ยาเสพติดและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือนตุลาคม  2564โดยมีนายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯโดยมีคณะกรรมการฯ และสำนักงาน ปปส.ภาค 7  ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหา จำนวน 40 คดี  จำหน่าย 2 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย  12 ราย  ครอบครอง 11 ราย เสพ 15 ราย ของกลาง ยาบ้า 1,193 เม็ด ไอซ์ 13.48 กรัม และยาอี 1 เม็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม รายงานสถานการณ์การใช้สารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของกลางยาเสพติด ใน 8 จังหวัดที่รับผิดชอบ 547 ราย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติพ จำนวน 42 รายการ  ศป.ปส.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม /อัมพวาและบางคนที รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบการสีขาว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รายงานระบบการบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 4 เฉพาะกัญชง และผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานการดำเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด    กล่าวว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งกำหนดเป้าหมาย แผนงาน ให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสมุทรสงคราม มีคดีลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดไป