หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ผนึกกำลังสนับสนุนบุคลากร ช่วยบริการหน่วยฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรสงคราม ณ จุดฉีดวัคซีนบริเวณ วัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองฯ
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ผนึกกำลังสนับสนุนบุคลากร ช่วยบริการหน่วยฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรสงคราม ณ จุดฉีดวัคซีนบริเวณ วัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 11:02:12

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก 3 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งยอดผู้ติดเชื้อใหม่และยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤติก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ล้วนแต่ต้องทำงานหนัก แข่งกับเวลา เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยและลดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ จึงมอบหมายให้บุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยบริการหน่วยฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรสงคราม  ณ จุดฉีดวัคซีนบริเวณวัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองฯ