หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมจัดซื้อสินค้าคุณภาพ เพื่อเปิดบริการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมจัดซื้อสินค้าคุณภาพ เพื่อเปิดบริการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 11:04:21

                         (27 ต.ค.64) เวลา 10.00  น.  นายจิรายุส   พูลสวัสดิ์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตรียมความพร้อมจัดซื้อสินค้าคุณภาพ เพื่อเปิดบริการให้แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่  ภายในศูนย์การศึกษาฯ

                                                                                                                                                                                                        ภาพ/จิรายุส  พูลสวัสดิ์
                                                                                                                                                                                                        ข่าว/ชญาณิศา