หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าในในการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าในในการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 11:10:15

                     (26 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนางสาวพัชรา   แสงนวล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าในในการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ซึ่งการประชุมจัดขึ้นโดย สำนักงานอธิการบดี  เพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดของกองกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ก.พ.ร. ของหน่วยงานสู่การนำไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา