หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรจัดเตรียม โรงเรือนเพาะใหม่ในการผลิตดอกเห็ด พร้อมเร่งขยายหน่วยธุรกิจภายในเพิ่มมูลค่าและส่งต่อสินค้าดีมีคุณภาพ “สู่ แม่กลองเคลื่อนที่”
ฝ่ายอาคารและสถานที่ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรจัดเตรียม โรงเรือนเพาะใหม่ในการผลิตดอกเห็ด พร้อมเร่งขยายหน่วยธุรกิจภายในเพิ่มมูลค่าและส่งต่อสินค้าดีมีคุณภาพ “สู่ แม่กลองเคลื่อนที่”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:37:04

           (26 ต.ค. 64)  เวลา  14.00 น. นางสาวสุพรรณราย  สงวนไทร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ นำทีมบุคลากรจัดเตรียม โรงเรือนเพาะใหม่ในการผลิตดอกเห็ด  พร้อมเร่งขยายหน่วยธุรกิจภายในเพิ่มมูลค่าและส่งต่อสินค้าดีมีคุณภาพ  “สู่ แม่กลองเคลื่อนที่”  ซึ่งขั้นตอนโรงเรือนเพาะเห็ดที่ดีจะต้องมีการเก็บรักษาความชื้นได้ดี มีการระบายอากาศได้ดี มีชั้นวางถุงเห็ดที่พอเหมาะสามารถทำงานได้สะดวกโรงเรือน  และได้นำเห็ดเก่านำมาทำปุ๋ยคลุมหน้าดิน

                                                                                                                ภาพ/ข่าว สุพรรณราย  สงวนไทร

                                                                                                                รายงานโดย/ชญาณิศา  วรรณา