หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม "ราชภัฏสวนสุนันทา” ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม "ราชภัฏสวนสุนันทา” ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 11:14:20

                           (26 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สมุทรสงคราม  หรือ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  ร่วมกับคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet  เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T เพื่อให้สอดคล้องการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่รวมถึงการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมเป็นการเป็นการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19   ต่อไป

                                                                                    ภาพ/ข่าว ชญาณิศา วรรณา