หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564
"ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 11:20:41

          (25 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564  ซึ่งจะจัดขั้นในวันพฤหัสบดีที่  28 ตุลาคม 2564โดยมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะบุคลากรส่วนหน้าจังหวัดสุมทรสงคราม พร้อมความคณะบุคลากร  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องพรรณพฤกษา  ชั้น 5  อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ   การประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาและมอบหมายให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและเตรียมรองรับคณะกรรมการต่อไป

         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา