หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต - โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : Reinventing University ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต - โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : Reinventing University ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 13:14:19

                     วันที่ 19 ต.ค. 64  เวลา 13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต - โอกาสมหาวิทยาลัย และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : Reinventing University   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

                                                                                                ภาพ/ข่าว  ชญาณิศา   วรรณา