หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
หัวหน้าสำนักงานฯ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 13:19:47

(19 ต.ค. 64)  เวลา  10.00 น. นายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Google meet