หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานภายในศูนย์การศึกษาฯ แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ ในคราวเยี่ยมเยียน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระจายองค์ความรู้ สร้างช่องทางการสื่อสาร แบ่งปัน อัพเดทข้
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานภายในศูนย์การศึกษาฯ แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ ในคราวเยี่ยมเยียน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระจายองค์ความรู้ สร้างช่องทางการสื่อสาร แบ่งปัน อัพเดทข้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-14 15:49:22

เช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานภายในศูนย์การศึกษาฯ แก่  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ  ในคราวเพื่อเยี่ยมเยียน ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระจายองค์ความรู้ สร้างช่องทางการสื่อสาร แบ่งปัน อัพเดทข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการนักเรียน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google meet  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการ ”รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร“