หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานอาคารและสถานที่ จัดทีมเตรียมพื้นที่ดินขยายโครงการปลูกพืชผักสวนครัว ภายในศูนย์การศึกษา เพื่อเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะสมกับชนิดของผักย่อมทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
งานอาคารและสถานที่ จัดทีมเตรียมพื้นที่ดินขยายโครงการปลูกพืชผักสวนครัว ภายในศูนย์การศึกษา เพื่อเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะสมกับชนิดของผักย่อมทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 09:01:27

                            (12 ต.ค.64)  เวลา 09.30 น.นางสาวสุพรรณนารายณ์ สงวนไทร  ฝ่ายอาคารและสถานที่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดทีมเตรียมพื้นที่ดินขยายโครงการปลูกพืชผักสวนครัว ภายในศูนย์การศึกษา  เพื่อเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะสมกับชนิดของผักย่อมทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี  ตามนโยบาย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   การเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะสมกับชนิดของผักย่อมทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

                                                                                    ภาพ / สุพรรณนารายณ์ สงวนไทร  

                                                                                    ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา