หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสวนหลวง ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องสุขภาพและตรวจวัดมวลกระดูก
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสวนหลวง ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องสุขภาพและตรวจวัดมวลกระดูก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-26 15:41:25

(17 ธ.ค.61)  เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกหน่วยบริการสุขภาพร่วมกับ  เทศบาลตำบลสวนหลวง   จัดโครงการสร้างความรู้เรื่องสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย โดยให้บริการคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดมวลกระดูก ประเมินภาวะโภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง


                                                                                                                 ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ