หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ฯ (ต่อเนื่อง)
โครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ฯ (ต่อเนื่อง)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-01-15 14:06:41


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเภสัชกรและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดทำโครงการบริการสุขภาพและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาฯ อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม