หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ผนึกพลังกับจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำ MOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ผนึกพลังกับจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำ MOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-16 11:34:08

(13 ธ.ค. 62)  เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ผนึกพลังกับจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำ MOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย  ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ  OTOP  ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย   โดยมีนายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานพิธี  พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน  จำนวน 34 แห่ง  เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดังกล่าว
                                                                                                               ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ