หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-03-14 12:09:44

(4 มี.ค.62) เวลา 13.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, คณะผู้บริหารศูนย์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม  โดยมีสาระการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  และเร่งพัฒนาศูนย์การศึกษาฯด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน  ในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  อาคาร 32 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ