หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจ ...
2022-08-29 15:49:17
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของจังหวัดในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเ ...
2022-08-26 15:39:13
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG4 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ แนวทางการขับเค ...
2022-08-26 15:28:04
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบายการประหยัดพลังงานด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบายการประหยัดพลังงานด้วยระบบการผลิตไฟฟ้ ...
2022-08-26 15:13:33
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ  ...
2022-08-24 11:40:59
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบนโยบายขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบนโยบายขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านอาคารและส ...
2022-08-23 13:53:11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน ...
2022-08-22 14:35:44
ข่าวย้อนหลัง